Wiosenny przegląd dachu z Tectum Group

Wiosna na dobre zawitała do Polski, a ta nieodzownie kojarzy się z porządkami po długiej i mroźnej zimie. Podobnie jak nasze domy i mieszkania, dachy potrzebują gruntownego sprawdzenia oraz weryfikacji swojego stanu – receptą może być przegląd dachu.

Dlatego też w ramach dorocznej inicjatywy, Tectum Group ma specjalną, promocyjną ofertę na przegląd dachu skierowaną do Właścicieli oraz Zarządców Nieruchomości chcących sprawdzenia post-zimowej kondycji poszycia, jak również przygotowania go do nadchodzącego roku.

Oferta jest skierowana głównie dla budynków logistycznych i przemysłowych posiadających dachy płaskie, a swoim zasięgiem obejmuje terytorium całej Polski. W promocyjnej cenie 3.000,00 PLN netto oferujemy nie tylko przegląd techniczny, ale i naprawę punktową poszycia dachowego.
Szczegółowy zakres oferty oraz regulamin promocji poniżej.

Regulamin Promocji „Wiosenny przegląd dachu z Tectum Group

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Wiosenny przegląd dachu
z Tectum Group” jest Tectum Group Sp. z o.o., z siedzibą w Piastowie, ul. Grunwaldzka 48, 05-820 Piastów , NIP: 9521986557, zwana dalej Organizatorem.
2. Celem promocji jest odpłatne wykonanie przeglądu technicznego dachu wraz z naprawą punktową poszycia dachowego.
3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku.
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przeglądu technicznego dachu wraz z naprawą punktową Organizator pobierze jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.000,00 PLN.
2. Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem netto do którego należy doliczyć podatek VAT
w wysokości 23%.
3. Wynagrodzenie wyszczególnione w §2 pkt. 1 uwzględnia:
• Koszt dojazdu na terytorium Polski;
• Koszty wykwalifikowanego personelu;
• Koszty materiału;
• Koszty przygotowania raportu powykonawczego.
4. Obiekty nie spełniające warunków wymienionych w §3 będą rozpatrywane indywidualnie pod względem kosztowym oraz realizacyjnym.

§3 Zakres usługi

1. Promocja skierowana jest do właścicieli obiektów, przedstawicieli właścicieli nieruchomości (Property Management/Facility Management) lub innych organów decyzyjnych o codziennym funkcjonowaniu nieruchomości.
2. W ramach proponowanej promocji Organizator zobowiązuje się do wykonania przeglądu technicznego dachu w skład którego wchodzą:
• przeprowadzenie wizji lokalnej;
• wykrycie widocznych „gołym okiem” wad/usterek na powierzchni płaskiej, obróbkach blacharskich oraz attykach;
• wykonanie fotodokumentacji w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej;
• przygotowanie raportu powykonawczego uwzględniającego zalecenia/wnioski co do konserwacji/napraw;
• montaż do 20 sztuk łat naprawczych na powierzchni dachu (łaty z membrany PVC lub membrany bitumicznej – powierzchnia 1 łaty max 0,25 m2);
• opcjonalnie: przygotowanie budżetu dla kompleksowej renowacji poszycia dachowego.

§4 Warunki promocji

1. Adresatem promocji są obiekty logistyczne lub przemysłowe posiadające dach płaski
o powierzchni do 15 000 mkw.
2. Dachy objęte promocją muszą być wykonane w technologii membrany PVC, EPDM, TPO lub membrany bitumicznej.
3. Prace w ramach promocji będą realizowane w dni powszednie od Poniedziałku do Piątku
w godz. 7.00 – 17.00.
4. W ramach przeprowadzanych napraw punktowych Zleceniodawca zapewni Organizatorowi nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej/bieżącej wody.
5. Zleceniodawca udostępni organizatorowi dokumentację techniczną dotyczącą poszycia dachowego (rzut dachu, przekrój przez warstwy etc.) maksymalnie na 3 dni przed przeprowadzeniem przeglądu.

§5 Gwarancja

1. Tectum Group nie udziela gwarancji na wykonane naprawy punktowe/szczelność poszycia dachowego w ramach oferowanego przeglądu technicznego dachu.
2. Gwarancja na użyte materiały zgodna z gwarancją producencką.
3. Tectum Group nie ponosi odpowiedzialności za wady/usterki powstałe przed/w trakcie/po przeprowadzonych naprawach punktowych ze strony firm/osób trzecich.
4. Tectum Group nie ponosi odpowiedzialności za wady/usterki powstałe przed jak i po przeprowadzonym przeglądzie technicznym i naprawach punktowych.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru nad pracownikami Tectum Group
w trakcie przeprowadzania przeglądu/napraw celem kontroli rzetelności wykonania oraz uniknięcia sytuacji spornych mogących prowadzić do roszczeń odszkodowawczych.

§6 Wyłączenia

1. Promocja nie uwzględnia wykonania przeglądów obiektów będących w fazie realizacji.
2. Promocja nie dotyczy dachów skośnych, odwróconych oraz balastowanych.
3. Promocja nie uwzględnia wykonania przeglądów obiektów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.
4. Tectum Group nie ponosi kosztów związanych z wszelkimi pozwoleniami dot. wejścia na obiekt.
5. Wynagrodzenie nie uwzględnia przeprowadzenia przez pracowników Tectum Group testów na obecność Covid-19.

§7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny oraz anulowania Promocji w dowolnym momencie.

Przeprowadzenie przeglądu zapewni komfort użytkowników budynku oraz bezpieczeństwo
w codziennym funkcjonowaniu nieruchomości. Dodatkowo, prewencyjne działanie umożliwi zażegnanie potencjalnego ryzyka związanego z nieszczelnościami poszycia powstałymi w okresie zimowym. To także świetna okazja do przygotowania (na życzenie Klienta) budżetu renowacyjnego – opracowany raport powykonawczy w ramach usługi uwzględnia zalecenia i wnioski co do dalszych konserwacji i napraw, jak również możliwość przygotowania oferty dla kompleksowej renowacji poszycia w dowolnej technologii.

Zamów wiosenny przegląd i zadbaj o swój dach już dziś.

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Szukasz eksperta w zakresie renowacji lub wykonania nowych pokryć dachowych?