Dachowe systemy bezpieczeństwa

Systemy bezpieczeństwa na dachu są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania na nim prac. Dobór odpowiedniego systemu zależy od wielu czynników.

Bezpieczeństwo to jedna z głównych wartości która przyświeca w codziennym działaniu Tectum Group. W aspekcie wykonawczym, w branży budowlanej, bezpieczeństwo jest szczególnie ważnym aspektem ponieważ praca przy budowie jest obarczona ryzykiem. W przypadku prac na dachu, to ryzyko jest wysokie, ponieważ często prace odbywają się na znacznych wysokościach.

Niezależnie od typu dachu, stopnia nachylenia, materiału, z jakiego jest wykonany, jego przeznaczenia, każdy dach powinien zostać wyposażony w odpowiednie systemy asekuracyjne, które pozwolą na wykonanie szeregu czynności mających na celu utrzymanie odpowiedniego stanu pokrycia dachowego, co przekłada się na poziom bezpieczeństwa całego budynku.

Na powierzchni dachu już od etapu konstrukcyjnego niezbędne jest wiele działań, które muszą być prowadzone w bezpiecznych warunkach. Przykładowo, w trakcie powstawania budynku w stropach występują niebezpieczne otwory technologiczne, które później w toku trwania budowy zostaną odpowiednio zagospodarowane, krawędzie powierzchni kolejnych poziomów muszą zostać odpowiednio zabezpieczone jeszcze zanim powstaną docelowe barierki ochronne itp.. W trakcie budowy koniecznością jest zastosowanie środków ochrony zbiorowej, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, które przebywają na dachu w trakcie wykonywania prac budowlanych. Podobnie rzecz ma się w przypadku dachów oddanych do użytku – wtedy w celu utrzymania odpowiedniej jakości pokrycia należy regularnie wykonywać czynności takie jak cykliczne przeglądy, naprawy punktowe czy kompleksowe remonty dachów.

Źródło: vertic.nl

asekuracja

BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH NA DACHU

Poza wspomnianymi środkami ochrony zbiorowej w trakcie budowy, każdy pracownik wykonujący prace na dachu (niezależnie czy jest to budynek w trakcie budowy czy już istniejący) musi być wyposażony w środki ochrony osobistej, które w połączeniu z zainstalowanym systemem asekuracyjnym na dachu pozwolą na pracę w bezpiecznych warunkach.

Podstawowe środki ochrony osobistej podczas wykonywania prac na dachu są kluczowe w kontekście wykonywania wszelkich prac na dachu, natomiast w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, pracownik powinien korzystać również z zainstalowanego na dachu systemu asekuracji.

Zaprojektowanie, zainstalowanie a następnie utrzymanie odpowiedniego systemu bezpieczeństwa i asekuracji na dachu jest niezbędne, ponieważ ma niebagatelny wpływ na zdrowie i życie osób przebywających na dachu na przykład w trakcie wykonywania prac.

Na dachach płaskich o niskim kącie nachylenia system asekuracji ma przede wszystkim chronić osoby przebywające w okolicy krawędzi dachu. Stosuje się zarówno kompleksowe systemu, jak i pojedyncze punkty asekuracyjne. Pracownik wyposażony w uprząż, poprzez przypięcie się do punktu kotwiczącego, lub stalowej liny, która stanowi część systemu asekuracji na dachu, może bezpiecznie przemieszczać się po powierzchni dachu.

Tectum Group oferuje, dostarcza i montuje:
Punkt asekuracyjny

Źródło: vertic.nl

System punktowy
System punktowy składa się z punktów asekuracyjnych (kotwiczących). Punkty, inaczej zwane słupkami, wykorzystywane przez Tectum Group mają różną charakterystykę i zastosowanie, jednak wszystkie spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Punkty montuje się we wcześniej wyznaczonych miejscach, które zwykle znajdują się nieopodal krawędzi dachu, świetlika czy innych miejsc, w których istnieje ryzyko upadku z wysokości, tworząc pełnowartościowy system asekuracji na dachu. Wyposażony w odpowiednie środki pracownik po uprzednim przypięciu się do słupka może bezpiecznie prowadzić prace na dachu, ponieważ jest połączony z zabezpieczeniem do chodzenia po dachu.

System liniowy

Źródło: vertic.nl

System linowy

Zastosowanie linowego systemu asekuracji jest korzystne przede wszystkim ze względu na to, iż poruszając się podczas wykonywania prac na dachu przy wykorzystaniu tego systemu asekuracji dachowej, pracownik ma znacznie większą swobodę poruszania się po powierzchni. Dzięki temu prace konserwacyjne mogą być dokładne, a zarazem bezpieczne. Odpowiednio zaprojektowany i wdrożony system asekuracji na dachu umożliwia pracownikowi dostęp niemal do wszystkich miejsc na dachu, bez konieczności ponownego przypinania się.

System asekuracji

Balustrady

Bardzo popularnym systemem asekuracji na dachach o stosunkowo niskim stopniu nachylenia są balustrady zabezpieczające. Zastosowanie takiego rozwiązania jest bardzo korzystne, ponieważ producenci oferują coraz częściej systemy, które działają na zasadzie przeciwwagi, przez co nie ma konieczności ingerencji warstwy dachowe, co wpływa pozytywnie na trwałość pokrycia dachowego. Jest to szczególnie korzystne w na przykład w przypadku dachów zielonych lub dachów odwróconych które w swoich warstwach wierzchnich przewidziane mają materiały, które mogą stanowić balast dla zainstalowanych barier asekuracyjnych. Jest to również rozwiązanie estetyczne, zatem pełni funkcję zabezpieczającą, nie działając przy tym niekorzystnie na wygląd budynku.

Źródło: www.alpinex.net.pl

Źródło: alpinex.net.pl

Siatki zabezpieczające

Podczas wykonywania prac na nowopowstałych budynkach, jak i podczas wykonywania remontów budynków już istniejących, zastosowanie tymczasowych siatek asekuracyjnych jako systemu asekuracji pozwala na bezpieczne wykonywanie prac na dachu. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa osób pracujących na dachu jedną z największych zalet tego rozwiązania jest nieingerowanie w konstrukcję budynku, a jedynie wykorzystanie istniejących już elementów konstrukcyjnych budynku w celu montażu siatek. Po zakończeniu prac, gdy siatki nie są już potrzebne ze względu na zamknięcie dachu, zostają one zdemontowane nie pozostawiając śladu w konstrukcji.

Zabezpieczenie do schodzenia po dachu

W przypadku kaskadowej konstrukcji dachu która przewiduje różne poziomy wysokości, Tectum Group oferuje dostawę i montaż specjalnych drabin asekuracyjnych. Są to drabiny ze specjalnym koszem asekuracyjnym okalającym użytkownika. Montowane przez Nas drabiny posiadają odpowiednie atesty dopuszczające do użycia co gwarantuje możliwość użytkowania ich przez długi czas.

Zastosowanie odpowiedniego systemu asekuracji do chodzenia po dachu

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który system asekuracji dachowej jest najlepszy. Wybór odpowiedniego systemu możliwy jest po analizie potrzeb klienta wynikającej z projektu dachu oraz budynku, aktualnego stanu bezpieczeństwa na dachu czy technologii pokrycia dachowego. Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie w kwestii wyboru, wyceny a następnie montażu systemu asekuracji, który zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas poruszania siępo dachu na przykład podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

Galeria

Szukasz eksperta w zakresie renowacji lub wykonania nowych pokryć dachowych?