Przegląd techniczny dachu

Strona główna > Przegląd techniczny dachu

Przegląd techniczny dachu

W ramach usług oferowanych przez Tectum Group znajduje się przegląd dachu. Jest to usługa, która polega na dokładnym sprawdzeniu przez nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół aktualnego stanu poszycia dachowego. Przegląd dachu jest jedną z czynności, która wpływa na zapewnienie funkcjonalności, bezpieczeństwa i trwałości całego budynku.

Przegląd dachu

Przegląd dachu – kiedy wykonać?

Optymalnym rozwiązaniem jest określenie minimum dwóch cyklicznie wykonywanych w trakcie roku przeglądów, na przykład na początku jesieni oraz po zimie. Jesienią jesteśmy w stanie zweryfikować, czy nasz dach jest gotowy na trudne i często szkodliwe dla szczelności poszycia warunki atmosferyczne takie jak obfity deszcz, zalegający śnieg. Następnie wykonując przegląd wiosną weryfikujemy, jak wspomniane wcześniej czynniki oddziaływały przez ostatnie miesiące na dach. Przyjmujemy, iż minimum jeden przegląd techniczny dachu powinien być wykonany każdego roku.

Typy wykonywanych przeglądów dachów

Przegląd dachu podstawowy

W ramach podstawowego przeglądu dachu dokonujemy wykrycia widocznych wad na powierzchni dachu, wywinięciach pionowych czy attykach. Cały przegląd jest udokumentowany w szczegółowym raporcie powykonawczym, który zawiera wykonane przez pracownika Tectum Group zdjęcia, opisy techniczne oraz wnioski i zalecenia co do dalszej eksploatacji dachu. Jeżeli na dachu wymagane jest wykonanie czynności wpływających na szczelność dachu, są one traktowane w raporcie priorytetowo;

Przegląd dachu rozszerzony

Zawiera wszystkie elementy zakresu przeglądu podstawowego, jednak w ramach tego typu przeglądu po ustaleniu z klientem, Tectum Group zobowiązuje się do wykonania punktowej naprawy pokrycia dachowego (do określonej liczby tak zwanych „łat naprawczych”);

Przegląd dachu kompleksowy

Zawiera wszystkie elementy zakresu przeglądu rozszerzonego, natomiast dodatkowymi czynnościami wykonywanymi w ramach tego typu przeglądu jest czyszczenie wpustów dachowych i koryt z zanieczyszczeń powstałych na skutek eksploatacji dachu.

Przebieg przeglądu dachu

  • Określenie terminu oraz zakresu przeglądu wraz z klientem;
  • Przybycie pracowników Tectum Group wraz z osprzętem niezbędnym do wykonania przeglądu;
  • Wskazana jest obecność przedstawiciela klienta w trakcie wykonywania przeglądu – umożliwia to naoczne wskazanie usterek bądź wad pokrycia dachowego, jeszcze przed przekazaniem raportu technicznego;
  • Wykonanie przeglądu ręcznie oraz za pomocą prostych narzędzi, które służą do odnalezienia potencjalnych miejsc przecieków czy nieszczelności w poszyciu dachowym;
  • Wykonanie dokumentacji fotograficznej w trakcie przeglądu
  • Przygotowanie profesjonalnego raportu wraz z oznaczeniem kluczowych miejsc na dachu na mapie obiektu
  • Ustalenie z klientem potencjalnych przyszłych działań, mających na celu poprawienie stanu dachu oraz wydłużenie okresu jego eksploatacji. W ramach przeglądu technicznego może zostać także wykonana estymacja kosztowa dla naprawy punktowej, remontu fragmentu bądź całości dachu, oraz kompleksowej renowacji.
Przegląd dachu

Cel przeglądu technicznego dachu

Głównym celem wykonania przeglądu technicznego dachu jest działanie proaktywne mające na celu bezpieczeństwo budynku, wydłużenie okresu eksploatacji dachu oraz zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Działając prewencyjnie, możemy zażegnać potencjalne ryzyko z którym wiążą się wszelkiego rodzaju nieszczelności poszycia dachu powstałe w trakcie eksploatacji. Przegląd dachu jest też dobrą okazją, by w ramach opracowanego raportu powykonawczego poznać budżet renowacyjny.

Wyślij swoje zapytanie na oferty@tectumgroup.pl lub skontaktuj się z nami

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem poprzez formularz zgłoszeniowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Tectum Group Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie przy ul. Grunwaldzkiej 48, 05-820 Piastów.”