Jean Biesmans Konsulem Honorowym RP w Belgii

Z dumą informujemy, iż założyciel Tectum Group został mianowany Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii

Jean Biesmans (po prawej) - założyciel Tectum Group
Jean Biesmans Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Nasz założyciel, Jean Biesmans, został mianowany Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii. Jesteśmy dumni z tego, że jego talent przedsiębiorcy został uznany, by zbliżyć do siebie polskich i belgijskich przedsiębiorców. Nasi rodacy mogą zwracać się do niego z pytaniami biznesowymi i zainteresowaniami regionem Limburgii i Antwerpii. Ta nominacja potwierdza więź, którą Tectum Group w ostatnich dziesięcioleciach ustanowiła między krajami, dzięki czemu Jean Biesmans swoją wiedzę i sieć kontaktów może udostępnić chcącym podjąć działalność gospodarczą, ale także inne inicjatywy.

Informacje na ten temat można także znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli

Szukasz eksperta w zakresie renowacji lub wykonania nowych pokryć dachowych?