Warszawa 227739338 Wrocław 606447549 Gdańsk 507873402 Kraków 690107939 Kosztorysy: oferty@tectumgroup.pl
Roofing projects & maintenance
Industrial buildings
Commercial buildings
Public buildings

Contact

Home > Contact

Find the right solution for your roofing projects.

Contact our team today.

Project inquiries new roof construction

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Project inquiries roof renovation

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

General inquiries

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

If you prefer to use a form

here it is.

  Tectum Group Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 48
  05-820 Piastów,
  Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000247745, NIP 952-198-65-57,
  Kapitał zakładowy 975 000 pln, wpłacony w całości.
  Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 64 1050 1025 1000 0023 5761 8954,